Zemní práce a stavební činnost
   
  Mezi naše hlavní činnosti patří:
   
  - výstavba inženýrských sítí vč. rozvodů v objektech
   
  - výstavba a opravy komunikací a zpevněných ploch
   
  - opevňování břehů vodních toků, výstavba a čištění rybníků
   
  - rekonstrukce železničních tratí
   
  - výstavba základových desek RD
   
  - demolice objektů
   
  - terénní úpravy
   
  - vrtání děr pro sloupky
   
  - strojní pokládka zámkové dlažby