Kontejnery  
   
 
Nabízíme kompletní služby v oblasti přepravy sypkých hmot
 
a odpadů v kontejnerech o velikosti 3 až 15 m3 a hmotnosti až 12 tun:
 
 
 
- odvoz sutí a zemin včetně likvidace
 
- prodej štěrku, písku a recyklovaných drtí
 
- odvoz a ukládka komunálního odpadu
 
- dovoz štěrku, písku a zemin od 0,5 m3 až po 30 tun
 
- dovoz betonu, asfaltových směsí a jiného stavebního materiálu
 
- dlouhodobý pronájem kontejnerů
 
- přepravy stavebních strojů, stavebních buněk apod.
 
- odtahy nepojízdných automobilů
 
    vanový kontejner 1000 mm  
    odtahový kontejner 1000 mm    
  vanový kontejner 1570 mm  
    odtahový kontejner 1570 mm