KONTEJNERY:  
         
  označení: kontejner na vodu  
  objem: 2,7 m3    
         
       
  Zpět